Kinderpsycholoog bij leer- en gedragsondersteuning

Het aantal kinderen dat hulp nodig heeft bij zowel leer- als gedragsproblemen is de afgelopen eeuw enorm toegenomen. Steeds meer kinderen hebben hulp nodig op school, maar juist die groep krijgt steeds minder begeleiding. Dat heeft tot gevolg dat er extern hulp ingeschakeld moet worden. Hierbij komen kinderen vaak bij een door de school ingeschakelde docent terecht die één-op-één coaching en ondersteuning biedt. Er zijn daarentegen ook andere mogelijkheden. Zo zijn er veel kinderpsychologen die ook deze hulp bieden.

 

Een voorbeeld van een kinderpsycholoog in Amersfoort die deze leerondersteuning biedt is MiCare. Hier kan je bijvoorbeeld een dyslexie, dyscalculie of intelligentieonderzoek laten uitvoeren om eventuele leerproblemen in kaart te brengen. De kracht van een externe partij is dat er met een frisse blik naar een kind wordt gekeken zonder dat er al van tevoren een vastgekoekte opinie is gevormd op basis van eerdere prestaties op school.

 

Veel mensen weten niet dat een kinderpsycholoog meer doet dan jongeren en kinderen helpen bij psychische problemen, waardoor ze al snel tests laten uitvoeren door massale bureaus met veelal commerciële belangen. De kracht van een kinderpsycholoog is dat ze prestaties vanuit meerdere dimensies kan onderzoeken/analyseren en kan verklaren. Er wordt in veel gevallen geen geautomaseerd rapport gevormd, maar een eerlijke terugkoppeling met bijbehorend resultaat.

 

Een kinderpsycholoog kan dus uitkomst bieden, mocht je behoefte hebben aan een leeronderzoek of een dyslexie/dyscalculie test. Het is bovendien heel erg prettig om persoonlijke aandacht te krijgen en iemand die er goed voor is opgeleid naar specifieke problemen te laten kijken. Gezien het feit dat een probleem vaak voortkomt uit meerdere kleine problemen is er meestal niet één benadering of oplossing in kaart te brengen. Het vergt meerdere disciplines om iemand met zijn/haar problemen te helpen ongeacht het type probleem (psychisch-/leerprobleem).