Kinderen dommer door gebruik iPad?

Tegenwoordig maken al veel scholen gebruik van een iPad om de leerlingen les te geven, maar is dit wel zo slim? Sieneke Goorhuis-Brouwer en Manfred Spitzer hebben onderzoek gedaan en zij met een paar interessante uitkomsten gekomen.

Actief leren door ervaringen

De hersenen van jonge kinderen moeten getraind en ontwikkelt worden. Dit doen ze door te bewegen, kijken en luisteren. Dingen die ze dagelijks doen, dit zou zich dus vanzelf moeten opbouwen. Deze driedimensionale ervaringen zorgen ervoor dat kinderen actief gaan leren. Spitzer zegt echter dat als kinderen via een iPad gaan leren, dat ze maar een tweedimensionale ervaring krijgen. Dit gaat ten koste van het actief leren, wat juist zo belangrijk is bij kleuters.

Snelle informatiestromen

Daarnaast zou de informatiestroom via de computer te snel gaan voor kinderen. Hun brein zit nog midden in een ontwikkeling, dus zouden ze de informatie niet in een hoog tempo kunnen verwerken. Goorhuis-Brouwer zegt hier het volgende over: “Jonge kinderen hebben tijd nodig om informatie te verwerken, omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.” De snelle informatiestromen van de computer zou ten koste gaan van het concentratievermogen van de kinderen.

Goorhuis-Brouwer en Spitzer beweren dat jonge kinderen achter zullen lopen in ontwikkeling door het krijgen van tweedimensionale ervaringen. Er zijn echter ook vele onderzoeken gedaan naar de positieve kanten van het gebruik van een iPad door een kleuter of kind. Het is dan natuurlijk maar de vraag welk onderzoek het zwaarste weegt.

Weerbaarheidstraining

Een weerbaarheidstraining kan voor kinderen en volwassenen een grote meerwaarde hebben. Het doel is dat je meer weerbaar wordt. Vertrouwen in jezelf staat centraal bij de weerbaarheidstraining. Het is de bedoeling dat je meer vertrouwen krijgt in jezelf, je gaat je vertrouwen vergroten. Dit kan op verschillende manieren en hier worden dan ook oefeningen voor gedaan. Je leert tijdens de weerbaarheidstraining gebruik te maken van fysieke, mentale en verbale technieken. Je leert ook om te gaan met emoties. Vaak zijn het korte trainingen die worden aangeboden als cursusvorm van een paar sessies.

Wat zit er in de weerbaarheidstraining?

Bij de weerbaarheidstraining kom je diverse oefeningen tegen. Deze hebben te maken met praten met elkaar, maar ook met confrontatietechnieken, je houding en je uitstraling zijn van belang maar ook vluchten of weggaan bij een situatie. Hulp vragen en hulp bieden staan centraal tijdens de weerbaarheidstraining en je hebt ook te maken met fysieke zelfverdediging. Het kan zijn dat je de weerbaarheidstraining gaat volgen omdat je bent gepest of omdat je niet zeker bent van jezelf. Je merkt dat anderen je uitlachen, dat je alles voor hen doet en geen nee durft te zeggen. Daar wil je natuurlijk vanaf. Daarom is het goed om te leren dit gedrag te stoppen. Zet de stap om de weerbaarheidstraining te volgen en zorg er voor dat je voor jezelf opkomt. Hier kun je veel van leren en wanneer je je grenzen aangeeft gaan anderen niet met je sollen. Je geeft duidelijk aan wanneer het genoeg is, je leert op tijd weg te lopen uit een situatie zodat je de confrontatie niet aan hoeft te gaan.

Volg nu de weerbaarheidstraining

Als je de weerbaarheidstraining gaat volgen dan ben je daarna zekerder van jezelf. Je hebt meer vertrouwen in jezelf en dat straal je ook uit. Loop je nu met je kin naar beneden en laat je je schouders hangen? Dit kan zorgen voor een onzekere houding en uitstraling, schouder naar voren hoofd vooruit en mensen aankijken wanneer men tegen je praat. Dit is een heel andere houding, maar tijdens de weerbaarheidstraining leer je wat je hiermee kunt bereiken. Als anderen merken dat je onzeker bent, dan kunnen zij van je gaan profiteren, maar vanaf nu niet meer. Je werkt aan jezelf en jij beslist of je iets wilt doen of niet. Ontdek daarom nu wat de weerbaarheidstraining met je kan doen want veel mensen volgen er een en merken al snel het verschil met de tijd voor de weerbaarheidstraining.