met cybersecurity bescherm je info tegen aanvallen

Met Cybersecurity Bescherm Je Informatie Tegen Aanvallen

Schade door cyberaanval gemiddeld € 65.000   Mercurius VerzekeringenCyber Security Cursus Codaisseur


Bestanden en mappen delen, beveiligen met een wachtwoord of een tijdslimiet instellen voor hoelang je ze wilt delen. Met Dropbox kunnen jij en je team eenvoudig samenwerken en innoveren zonder je zorgen te maken over cyberdreigingen of veiligheidsincidenten. Maar, mocht het ergste zich voordoen, dan kun je heel simpel de aangetaste bestanden terugzetten.

In het eerste kwartaal van 2020 waren er veel e-mails in omloop met het verzoek geld over te maken om COVID-19 te helpen bestrijden. Via de techniek van business email compromise (BEC) winnen criminelen het vertrouwen van werknemers via e-mailcorrespondentie. Ze vermommen zich als een derde partij, aannemer of zelfs een collega en laten doelwitten doen wat zij, de criminelen, willen.

Machine learning kan hiervoor zorgen. In dit geval moeten er twee ML-modellen zijn. Het ene model analyseert automatisch de technische parameters van e-mails (zoals technische headers). Het traint op honderden miljoenen metadata records van echte e-mails en leert de combinaties van technische sporen te herkennen die bewijzen dat de e-mail kwaadaardig is.

Met Cybersecurity Bescherm Je Informatie Tegen Aanvallen

Het tweede model detecteert de kwaadaardige aard van een e-mail op basis van de inhoud ervan. Om het gewenste emotionele effect te bereiken, gebruiken aanvallers taal met emotie en een duidelijke oproep tot actie (bv. "uw pakje kon niet worden afgeleverd, werk uw gegevens hier bij") in hun tekst. Het model herkent dergelijke woorden en zinnen die typisch zijn voor phishingbrieven.

In 2020 detecteerden Kaspersky-onderzoekers een toename van twee miljoen meer mobiele bedreigingen dan in 2019, in totaal meer dan vijf miljoen1. Een van de belangrijkste taken binnen mobiele bescherming is het beveiligen tegen onbekende kwaadaardige objecten die onlangs in het wild zijn verschenen. Op i, OS-apparaten is de installatie van apps voor een breed publiek alleen mogelijk via de App Store, die streng wordt gecontroleerd door Apple.

Het model stuurt vervolgens een antwoord waarin wordt aangegeven of het bestand al dan niet kwaadaardig is, en het beschermingsproduct op het apparaat besluit het downloaden en installeren van de app te blokkeren. Deze ML-analyse vergt veel rekenkracht, veel meer dan een mobiel toestel ter beschikking heeft, daarom wordt het proces in de cloud uitgevoerd.

Wat Is Cybersecurity En Loop Ik Risico? Beveilig U Goed

Als een van die situaties zich voordoet, is het beter om de afwijking in productieprocessen zo snel mogelijk op te sporen. Anders kan een incident uit de hand lopen, wat in het beste geval kan leiden tot stilstand of in het slechtste geval tot een ongeval. Het probleem is dat de eerste symptomen van een incident vrijwel onmogelijk te detecteren zijn door drempelbewaking, of door menselijke operators.

Dit is waar machinaal leren voor anomaliedetectie (MLAD) om de hoek komt kijken. Het neurale netwerk is in staat een enorme hoeveelheid telemetriegegevens te analyseren, alle aspecten van de werking van de machine in zich op te nemen en grondig te leren hoe de machine zich onder normale omstandigheden gedraagt - zoals hoe de signalen in de loop van de tijd veranderen en hoe ze met elkaar correleren.

Het ontvangt dan in real-time telemetrie en als de afwijking tussen het model en de waarneming boven een bepaalde drempel komt, wordt het gedrag van de machine als afwijkend beschouwd en wordt er alarm geslagen. Het model waarschuwt vroegtijdig voor aanvallen, storingen of slecht beheer, voordat een ander instrument het probleem kan opsporen.

Wat Is Cybersecurity - En Welke Cursussen Zijn Hierin Te Volgen?

In sommige gevallen kunnen machine learning technieken worden gebruikt om menselijke intelligentie aan te vullen tegen geavanceerde bedreigingen - zoals bij MDR-diensten (Managed Detection and Response). Binnen een MDR-service helpt een extern beveiligingsoperatiecentrum (SOC) zakelijke klanten te reageren op geavanceerde cyberaanvallen. Het ontvangt waarschuwingen van de endpoints van de klant en onderzoekt deze om sporen van aanvallen te vinden, die het vervolgens aan de klant rapporteert met responsmaatregelen.

Machine learning kan deze last op zich nemen. Het filtert automatisch waarschuwingen uit die niet interessant zijn voor SOC-analisten, stelt waarschuwingsniveaus in en geeft hints voor analyse. Dit bespaart hun capaciteit en minimaliseert de gemiddelde tijd om te reageren. Tijdens de trainingsmodus analyseert het model waarschuwingen en geeft het er een score aan.

Waarschuwingen met een score boven een bepaalde drempel worden naar SOC-analisten gestuurd, die ze handmatig labelen en zo trainingsgegevens verrijken voor het ML-model. In de gevechtsmodus lost het model sommige waarschuwingen op en geeft het prioriteit aan de rest voor handmatige verwerking: de belangrijkste - die met de hoogste score - worden vooraan in de wachtrij geplaatst voor verwerking.

Cyber Security Training Voor 24/7 Online Bescherming

Het ingeschakelde bedrijf, CYCO, had het ook niet te makkelijk gemaakt. Wij hadden maar heel weinig input gegeven, alleen dat het een e-mail moest zijn van ‘een huisleverancier’. Je staat versteld wat je allemaal aan gegevens bij elkaar kunt googelen. Medewerkers kregen een heel professioneel uitziende e-mail in de trant van: 'Wegens de lange relatie die wij hebben met jullie, gaan we wat gadgets verloten.' Met een link werden ze naar een fake-website geleid en om zeker te zijn dat het inderdaad een werknemer van ons was, moest hij of zij inloggen met zijn Visser & Visser-inlog.

En dat was niet voor niets. Zeker in organisaties met veel mailverkeer wordt er snel gelezen. Er wordt vooral gekeken naar wat gevraagd wordt. Maar hierna was de twijfel helemaal weg dat een awareness training nodig was.' 'we hebben de cybersecurity test voortijdig gestopt en dat was niet voor niets' 'De data die tijdens de test zijn vergaard, zijn geanalyseerd en gepresenteerd aan de partners van Visser & Visser met de boodschap: 'Hier moeten we mee aan de gang.' We zijn begonnen met een lunchsessie waarin we alle medewerkers hebben geconfronteerd met de resultaten waarbij we het schrikeffect ten volle hebben laten uitkomen.

Dat heeft ons de ogen wel geopend.' Hoe kwetsbaar elk bedrijf is voor cyberaanvallen? Kijk maar: Stap 2# Zet iedereen verplicht op veiligheidstraining 'Accountants doen heel veel aan dataverwerking. Wij zitten er dus iets anders in dan it'ers. De gedachte was: 'It regelt het wel.' En voor it was beveiliging een kwestie van lijstjes afvinken.

Cyber Security Cursus Volgen Zowel Online Als OfflineDe mens is de zwakste schakel als hij niet weet wat de risico’s zijn. Digitale beveiliging wás altijd een it-feestje, maar door de focus te leggen op techniek, zorg je juist voor méér risico.' 'We hebben De Gezonde Digitale Organisatie gevraagd wat ze konden aanbieden om onze situatie te verbeteren.

We kregen laatst een melding van een collega die een e-mail naar de verkeerde persoon had gestuurd. Hij zei er meteen bij dat hij de nodige stappen al had ondernomen: de geadresseerde gewaarschuwd en gevraagd om de e-mail te verwijderen. Bij bewustwording hoort ook de kennis over wát er is gelekt.

Houd er rekening mee dat een it'er van de oude stempel een prima systeembeheerder is, maar dat hij misschien niet warmloopt voor cybersecurity. Ook de aansturing moet anders. Wij hebben een team met een functionaris gegevensbescherming, een p&o'er, de chief security officer ben ik en één van de directieleden is de compliance officer (ethische hacker).

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2021

Daarnaast hebben we sessies voor klanten gedaan om hun awareness te verhogen.' 'zet de structuren zwart op wit: ons cybersecurity beleid past op 1 A4'tje' 'Structureren helpt je als organisatie alle onderdelen rond veiligheid ergens onder te brengen. Hoe komt het dat het vastleggen van die onderdelen bij veel bedrijven niet op orde is? Omdat structuren niet zwart op wit staan.

Er was wel zorg over, maar de AVG is niet meer dan het vastleggen van de realiteit. Dat moet je juist doen.' Stap 4# Doe een uitgebreide cyberrisicoanalyse 'Eind oktober hebben we een cyberrisicoanalyse uit laten voeren. Dat was een complete nulmeting: hoe is de techniek en hoe is de bewustwording van alle medewerkers? Dat kost geld, maar het levert zoveel op.

Dat heeft een beetje te maken met hoe het gebouw in elkaar zit, maar het meeste zat toch bij de mens. E-mail is de grootste oorzaak van datalekken die zelf worden veroorzaakt. Er worden zo makkelijk berichten doorgestuurd naar een verkeerd e-mailadres of met alle eerdere geadresseerden nog in de CC. Eduvision opleiding.' Stap 5# Zorg dat al jouw data ergens veilig staan 'Dit jaar zijn we van data on premise, op eigen servers, naar data in de cloud gegaan.

Cybersecurity Training

Je kunt ze alleen openen als je daar rechten voor hebt en het is nu ook mogelijk om het gebruik te volgen.' 'De overgang naar de cloud was voor ons een beheerskwestie. Wij hebben 12 kantoren en 300 medewerkers, die niet meer per se op kantoor achter een desktop pc zitten.

Ik denk dat, mits je je eigen softwarekant goed hebt ingericht, een cloud-omgeving veiliger is dan dat je alles zelf met je eigen kleine clubje it'ers moet bijhouden (hacker opleiding). Clouddiensten is er alles aan gelegen om optimale veiligheid te bieden.' 'als je gegevens alleen goed beschermt om geen boete te krijgen, heb je het belang ervan niet goed begrepen' 'Medewerkers moeten de kennis hebben om veilig met data om te gaan.

Ja, er zijn geen boetes uitgedeeld. Maar als je alleen maar compliant wilt zijn om geen boete te krijgen, heb je het belang van gegevensbescherming niet goed begrepen. De techniek is zo veranderd dat de mens een grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen. Dat past ook bij ons bedrijf. Mensen zijn hier tegelijk verantwoordelijk voor klantbeheer en projectbeheer en dus óók voor de data en de veiligheid daarvan. ethical hacker opleiding.' Stap 6# Houd het vuur brandend 'We vragen niets, maar elke maand krijgt een medewerker een e-mailtje dat er een training klaar staat met een deadline waarop die gedaan moet zijn.

Cybersecurity Vacatures

We willen ook berichten over cybersecurity gaan narrowcasten en er is een serviceplein waar medewerkers terecht kunnen met vragen. Af en toe anonimiseren we een casus die we breder delen. We proberen op allerlei manieren onze mensen bij dataveiligheid te betrekken. Dit jaar gaan we een assessment afnemen om te kijken of de medewerkers écht iets hebben geleerd en of het blijft hangen.' 'cybersecurity is geen it-probleem, maar een organisatorisch probleem' 'Het is jammer dat een medewerker altijd beducht moet zijn op kwaadwillenden.

Zo maken criminelen misbruik van menselijke eigenschappen om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen of iemand te verleiden om een bepaalde handeling te verrichten. Daarvoor houd ik mijn hart vast bij dienstverlenende organisaties zoals de onze. Dat ondervang je door training en ervaring. Iedereen die hier binnenkomt als nieuwe werknemer, krijgt meteen een cybertraining.

Draaiboek voor cyberaanval opstellen én trainen   Computable.nlWat is cyber security? - Cisco


Cyberaanvallen zijn met regelmaat onderdeel van het nieuws. Er heerst dan ook steeds meer bewustwording omtrent dit onderwerp. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS dat naast de grote bedrijven ook middelgrote bedrijven maatregelen nemen met betrekking tot cybersecurity. Kortom: cyberaanvallen voorkomen is niet meer alleen een verhaal van de grote multinationals.

5 Tips Voor Meer Online Veiligheid - Training En Opleiding

Het weren tegen digitale aanvallen is een uiterst complex proces, waarvoor vaak specifieke deskundigheid vereist is. Maar hoe weet u waar u op moet letten en waar staat uw organisatie op dit moment? Onderstaande 5 vragen geven u een indruk: Vraag 1: Weet ik welke apparatuur, software en gegevensopslag er in mijn organisatie worden gebruikt en door wie? Met apparatuur denken we vaak aan zaken als telefoons, tablets, computers, laptops, externe gegevensdragers, etc.

Ook de afhankelijkheid van leveranciers op dit gebied moet helder zijn. Hiermee zijn uw cyberdoelwitten duidelijk en is het tijd om u verder te verdiepen. Vraag 2: Hoe vaak wordt onze data geback-upt? Essentiële informatie wilt u niet verliezen, daarom is het van groot belang hiervan een back-up te maken.

Zorg voor een eenduidig beleid, zodat in het geval zich een cyberaanval voordoet, u de juiste gegevens weer beschikbaar krijgt. Wat ook van belang is, is dat uw back-up op een andere locatie wordt bewaard, bij voorkeur losstaand van uw bedrijfsnetwerk. Vraag 3: Is mijn software actueel? Leveranciers van softwarepakketten voeren met regelmaat updates uit en dat moet ook wel.

Cybersecurity Vacatures

Door uw software te updaten, bent u beveiligd tegen de meest recente risico’s. Gaat u voor een heel nieuw software pakket, vergeet dan niet meteen uw instellingen te personaliseren. Wanneer u de standaardinstellingen blijft gebruiken, zet u eigenlijk de poort open voor cybercriminelen. Want deze instellingen zijn vaak gemakkelijk te achterhalen.